หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559 )

แผนการศึกษา

  แขนง/กลุ่มวิชา  :    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ปริญญาตรี 4 ปี )ชั้นปีที่      ภาคเรียนที่
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
  -  
รวม0 หน่วยกิต

พิมพ์แผนการศึกษา || ปิดหน้าต่างนี้
CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)