คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE30201 )
    รหัสวิชา
   CE30201
    รายวิชา
   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
   Couraeware Design and Development
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาแนวคิดการออกแบบ การวางแผนงานจัดทำสื่อการเรียนการสอน การสร้างเนื้อเรื่องการออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบทั้งออนไลนื ออฟไลน์ การสร้างแอนิเมชันประกอบสื่อการสอน การสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสร้างบทเรียน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)