คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( 4082701 )
    รหัสวิชา
   4082701
    รายวิชา
   กระบี่กระบอง
   Swards and Poles Fighting
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม รำลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้แต่ละรูปแบบ ในการต่อสู้ศึกษาประวัติและประโยชน์ของพลองและง้าว ทักษะเบื้องต้น การขึ้นพรหม การรำไม้ การตีแม่ไม้ การลดล่อ การรุกการรับ การแสดง การต่อสู้ พิธีไหว้ครู กระบี่กระบอง การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ กติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีสอนกระบี่กระบอง
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)