ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะ การลงทะเบียนบัณฑิต
     
ค้นหาตามรหัส น.ศ
ค้นหาตามชื่อ
ค้นหาตามนามสกุล
 
ให้เลือกค้นหาข้อมูล 1 ช่อง